Hvad er studiecoaching?

Studiecoaching er et meget virkningsfuld supplement i vejledningen både for metorer og vejledere. Coachsamtalen forener fordybelse og målrettethed, og netop denne metodik tiltaler og rykker mange studerende positivt.

"Listen er lang, fordi coaching har givet mig rigtig rigtig meget. Mange psykiske værktøjer, men også mange fysiske værktøjer til, hvordan kan jeg forbedre mine lektievaner og blive mere aktiv i undervisningen. Jeg har været rigtig glad for coachingen og vil helt sikkert anbefale usikre og opgivende unge at tale med en coach". (Stine 3.g)

Studiecoaching er et stærkt redskab, når du gerne vil hjælpe en studerende til at nå sine mål. Ofte kommer elever og studerende med symptomer som højt fravær, motivationsproblemer, stress, præstationsangst og perfektionisme. Bag disse ligger der nogle mere dybdeliggende grunde, som man ved brug af coachingens redskaber kan hjælpe eleven med at afdække. Denne indsigt giver en klarhed og dermed en mulighed for at ændre på mønstre.

Coachsamtalen hjælper elever og studerende, der oplever problemer med:
  • Motivation
  • Lavt selvværd og social isolation
  • Fravær
  • Nervøsitet ved at præstere mundtligt
  • Udsætterkompleks ved afleveringer og deadlines
  • At kunne fokusere på sin skole, selvom personlige eller faglige problemer fylder meget
  • Perfektionisme
  • Stress
  • Beslutninger om fremtiden
Studiecoachingen baserer sig på det grundsyn, at det menneske, der sidder over for dig er ekspert i sit eget liv. Coachen vejleder og rådgiver ikke, og netop her er studiecoachingen et givende supplement i den daglige vejledning. Coachingen er en ny "kasket" at tage på, når der er brug for den. Studiecoaching basserer sig på en professionel spørgeteknik under hensyn til etik om fortrolighed, som hjælper den studerende til at reflektere og sanse - se sine mønstre og forhindringer, bryde dem og få nye indsigter om sig selv og sine valg.